Tax free

 

Uslovi kupovine i povraćaja pdv-a za diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije (ambasade):

Ukoliko diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije žele da ostvare mogućnost povraćaja PDV-a, potrebno je da prilože sledeće:
 
Poreska identifikaciona kartica izdata od strane Ministarstva finansija Crne Gore, koja sadrži ime nosioca prava i broj diplomatskog pasoša ili identifikacioni broj ukoliko je riječ o kupovini za potrebe predstavništva ili organizacije.

*Više informacija pogledajte na sajtu Poreske uprave .

 

 

Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za strane državljane:

Kupac plaća robu u punom iznosu (sa pdv-om), ukupna vrijednost mora biti veća od 100 EUR pri čemu prodavac izdaje:

 • Fiskalni račun u punom iznosu i dodatna kopija fiskalnog računa koju zadržava carina
 • Popunjen obrazac PDV-PP u 2 primjerka, 1 za kupca i 1 za carinu
 • Fakturu na ime i prezime kupca i dodatnu kopiju fakture koju zadržava carina
 • Kopiju pasoša koju zadržava carina


Kupac ima obavezu da:

 • Posjeduje popunjen original Obrasca PDV-PP.
 • Proizvodi dati na uvid odgovaraju proizvodima navedenim u Obrascu PDV-PP.
 • Vrijednost kupljenih proizvoda po računu nije manja od 100 €.
 • Kupac kupljene proizvode nije koristio u Crnoj Gori.
 • Da je carinski organ potpisao i pečatom potvrdio da je proizvod naznačenog dana iznesen iz Crne Gore, odnosno da je ocarinjen.
 • Da je kupac ili podnosilac zahtjeva podnio prodavcu popunjen i ovjeren Obrazac PDV-PP u roku od šest mjeseci od dana izdavanja Obrasca PDV-PP.

 

Povraćaj PDV-a vrši se isključivo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Kupac dostavlja prodavcu originalni račun i PDV-PP obrazac ovjeren od strane carine. 
 • Pravo na povraćaj PDV-a se ostvaruje isključivo ako ovjeren PDV-PP i faktura nijesu stariji od 6 mjeseci od dana kupovine, to jest izdavanja PDV-PP obrasca.
 • Kupcu se isplaćuje PDV sadržan u cijeni artikla, kako je naznačeno na fiskalnom računu, a trgovac zadržava original PDV-PP obrasca.

                                                                     

Newsletter

Prijavi se i budi u toku sa najboljim ponudama i akcijama, kao i sa najnovijim proizvodima.